Openbare orde | Veiligheid | Bestuur

Stedenband Brest Belarus

12.08.2020 Raadsvragen D66_PAC_PvdA stedenband Brest (BY)_.docx

12.08.2020 PersVerklaring Burgemeester Coevorden inzake Brest BY (1).docx

Kamerbrief MvBZ-inzake-recente-ontwikkelingen-wit-rusland (1)

Europark

02.03.2021 Vragen n.a.v. ingekomen stuk 6.B.2 Vuilverbrander

02.07.2020 Beantwoording vragen PAC inzake opslagplaats gevaarlijk afval Europark

02.07.2020 Memo bijlage 1, Lijst afvalstoffen Metchem Duitsland

02.07.2020 Memo bijlage 2, A en V beleid Metchem Nederland

Vragenuurtje 25 juni 2020 Laar

Munitie Complex Coevorden

Website VPRO. Argos Dossier Munitiecomplex

01.06.2020 Beantwoording aanvullende vragen PAC inzake MunitieComplex

16.11.2019 Beantwoording 01.06.2020 vragen PAC inzake Munitie Complex

16.11.2019 BIJLAGE 1 MMC

11.04.2019 Beantwoording vragen PAC inzake veiligheid de Klencke

Brand Lingen

11.12.2018 Aanvullende Vragen inzake Lingen DEF

11.12.2018 Input beantwoording raadsvragen betreffende brand Lingen 6 december

07.12.2018 Beantwoording vragen PAC inzake Lingen

Diversen

15.03.2021 Beantwoording vragen PAC diverse vragen vergunningen

15.2.2021 Beantwoording vragen wateroverlast D.van Maasdamstraat Coevorden

19.1.2021 Beantwoording Vragen inzake begroting en jaarrekening Arcade

18.11.2020 Beantwoording Technische vragen PAC inzake DeNieuweVeste

03.11.2020 Beantwoording vragen PAC woonwagenbeleid

04.10.2020 Beantwoording vragen PAC Alte Picardiekanaal 24 Coevorden

01.06.2020 Beantwoording vragen PAC inzake Friesestraat

09.02.2020 Beantwoording vragen PAC inzake Loden Waterleidingen

26.06.2019 Beantwoording vragen PAC inzake WMD

10.05.2018 Beantwoording vragen PAC inzake vuurwerk buffer opslagplaats

19.04.2018 Beantwoording vragen PAC inzake Van der Lelysingel

19.04.2018 Brief verzonden aan De Leeuw Lelysingel 19 april 2018

16.04.2018 Vragen PAC inzake overlast horecadagen

Milieu | Flora & Fauna | Duurzaamheid

Bio Energie Centrale

23.06.2019 Beantwoording vragen PAC inzake BEC

14.06.2019 Beantwoording vragen PAC inzake informatie BEC

04.01.2019 Beantwoording vragen PAC inzake BEC

20.08.2017 vragenformulier BEC 2017.doc

Zonneparken

14.08.2019 Beantwoording vragen PAC inzake Zonnepark Sleen

14.08.2019 Bijlage 1 – Participatieplan Zonnepark Sleen

14.08.2019 Bijlage 2 – Publicaties- Zonnepark Sleen

10.05.2018 Beantwoording vragen PAC inzake Zonneakker Krimweg

Bomenkap

06.11.2018 Beantwoording vragen PAC inzake kapvergunning Ossehaar

02.03.2018 Beantwoording vragen PAC inzake bomenkap D.Krammerstraat

NAM

29.11.2020 Aanvullende vragen WOB Verzoek Follow the Money

4.10.2020 Beantwoording Vragen inzake waterinjectie NAM bodem Coevorden

04.10.2020 Vragenfomulier inzake Brief Emlichheim

Beantwoording WOB vragen Follow the Money inzake de NAM

21.10.2020 vragen wob Platform Journalistiek en Follow the Money

2020-09-29 Ministerie Economische Zaken – Einwendung SGE

16.06.2020 Vragenuurtje NAM

20200609 Brief raad NAM voornemen waterinjectie dichterbij Schoonebeek-2 NAM

27.12.2017 Beantwoording vragen PAC inzake Methaangas en Waterinjectie NAM

14.03.2017 Beantwoording vragen PAC inzake Waterinjectie NAM

Diversen

23.09.2019 Beantwoording vragen PAC inzake PAS uitspraak

23.09.2019 Bijlage Overzicht categorieën projecten gemeente Coevorden.xlsx

24.08.2018 Beantwoording vragen PAC inzake Legaliseringsbesluit

20.01.2018 Beantwoording vragen PAC inzake Milieu Nieuwe Dijk

Kunst | Cultuur

23.02.2019 Beantwoording vragen PAC inzake ligplaats Carmenta

11.02.2019 Beantwoording vragen inzake Holocaustmonument

08.10.2018 Beantwoording vragen PAC inzake Bentheimerpoort