2021

25.01.2021 Aangenomen Amendement De Nieuwe Veste

2020

22.9.2020 Aangenomen amendement Bestemmingsplan Kleine Kernen

22.09.2020 Afgewezen Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake afvalwaterinjectie  NAM

30.6.2020 Aangenomen Motie Afschaffen Vrijstelling Leerplicht

30.6.2020 Aangenomen Motie Herstructurering Schulden

30.6.2020 Aangenomen motie duurzaamheid 2020-18.doc

30.6.2020 Aangenomen Gewijzigde Motie Duurzaamheidfonds

30.6.2020 Ingetrokken Motie Basisinkomen 002

26.5.2020 Verworpen Amendement nr 1 Friesestraat

26.5.2020 Verworpen Amendement nr 2 Friesestraat

26.5.2020 Verworpen Amendement nr 3 Friesestraat

21.4.2020 Aangenomen Motie 5G.doc

21.4.2020 Overgenomen Motie 500 kinderen.doc

21.4.2020 Verworpen Motie Stop terugkeer auto Friesestraat

2019

12.11.2019 Aangenomen Motie Fietsnota.doc

12.11.2019 Aangehouden Motie Duurzaamheidsfonds

12.11.2019 Aangehouden Motie Diftar

12.11.2019 Aangehouden Motie Basisinkomen 001

12.11.2019 Ingetrokken Motie Stolpersteine

18.6.2019 Aangenomen Amendement zienswijze EMCO

19.3.2019 Aangenomen Motie Wensballonnen

2018

6.11.2018 Verworpen Motie Regenboog

6.11.2018 Verworpen Motie Diftar

6.11.2018 Motie Terugdringen Kinderarmoede

6.11.2018 Motie Stolpersteine definitief

6.11.2018 Motie Beter Openbaar Vervoer

6.11.2018 Aangenomen Motie Groenbeheer

6.11.2018 Aangenomen Motie Dienstregeling OV

6.11.2018 Motie Terugdringen Kinderarmoede

6.2.2018 Aangenomen Motie Statiegeldalliantie