De fractie van het PAC bestaat uit Irene Driehuis (fractievoorzitter), Jerry Stoker, raadslid en Rianne van Leeuwen, burgercommissielid.

Als team zetten we ons in om de onderwerpen die wij belangrijk vinden in de raad aan de orde te stellen en zo veel mogelijk resultaten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.

We kennen in de gemeenteraad van Coevorden drie soorten bijeenkomsten waar wij onze invloed kunnen uitoefenen.

Themabijeenkomsten: waar de wethouders en burgemeester op thema de raad informeert en in het gesprek zienswijzen en ideeën van partijen ophaalt voor dat er voorstellen worden aangeboden aan de raad.

Commissievergaderingen: Hier worden voorstellen gedaan door het college aan de raad. Door het stellen van vragen en door, tegen-voorstellen te doen en het debat met elkaar en het college aan te gaan hopen we invloed te hebben op wat er uiteindelijk in de raad aan de orde wordt gesteld.

Raadsvergadering: In deze vergaderingen komen de definitieve voorstellen van het college ter besluitvorming aan de orde. Door opnieuw het debat aan te gaan, argumenten naar voren te brengen proberen we draagvalk te krijgen voor wat voor ons anders óf beter kan. Daarbij maken we soms gebruik van amendementen (wijzigingsvoorstellen) of moties (beleidsvoorstellen) om de raad een uitspraak te vragen.

Voor actuele zaken die spelen maken we tijdens de commissievergadering gebruik van het ‘vragenuurtje’ en kunnen we schriftelijke vragen stellen aan het college. Op deze pagina kunt u lezen wat wij in de lopende raadsperiode hebben gedaan.

Ingediende Moties en Amendementen

Ingediende Schriftelijke Vragen