Het PAC vindt dat het bestuur en de ambtelijke organisatie ten dienste moet staan van de inwoners. Coördineren en faciliteren van individuele en gemeenschappelijke belangen behoort tot de kerntaken van de gemeente.

Onze ambitie