Het PAC wil dat er realistisch begroot wordt: zaken die onvermijdelijk zijn of moeten gebeuren moeten worden opgenomen in de begroting. De gemeente voert een transparant financieel beleid.
Het PAC vindt dat financiële middelen ingezet moet worden om de lokale democratie en de positie van inwoners te versterken en om een antwoord te geven op de milieuvraagstukken.

Onze ambitie