Wie ben ik Mijn naam is Irene Driehuis, 50 jaar en sinds 2006 samen met mijn partner Richard woonachtig in het mooie Weijerswold.
Ik heb jarenlang als Human Resource Manager gewerkt in diverse branches. Sinds 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur en run daarnaast vanaf eind 2017 ‘A pinch of.. ‘. Een bedrijfje waarbij ik van mijn hobby (koken) mijn werk maak. Ik verkoop daarbij kruiden en geef workshops in diverse kooktechnieken. Verder tuinier ik graag, teel ik mijn eigen groente en zet ik mij in voor de samenleving.
De afgelopen vier jaar was ik al raadslid voor het PAC. Voor de komende verkiezingen ben ik gevraagd om lijsttrekker van het PAC te worden. Een uitdaging die ik heb aangenomen en waar ik erg veel zin in heb.


Mijn speerpunt is Ruimte voor zeggenschap en regie!


Waar ga ik me voor inzetten Onze maatschappij verandert. De overheid delegeert steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de inwoners. Op zich is dit een goede zaak maar dat betekent ook dat inwoners meer zeggenschap en regie moeten krijgen hoe dit vorm te geven. En dat is waar ik mij voor ga inzetten. Ik vind het belangrijk dat inwoners meepraten en mee beslissen over hun eigen leefomgeving. Inbreng hebben in dat wat zij belangrijk vinden. Mee praten tot in de raadszaal wat ons betreft. Ik wil dat inwoners actief hun expertise kunnen delen in een raadsvergadering waar wij als raadsleden die kennis ontberen. Alleen dan kunnen we, in gezamenlijkheid tot goede beslissingen komen. Want actieve inbreng van inwoners leidt tot beter beleid.
Mede door de inbreng van het PAC is hier al een begin mee gemaakt in onze gemeente. Maar het kan nog beter en dat is waar ik me voor ga inzetten de komende jaren.


Waarom stel ik me kandidaat als raadslid Vijf jaar geleden ben ik gevraagd of ik kandidaat wilde worden voor het PAC. Dat heb ik met veel plezier en inzet gedaan en dat wil ik graag voortzetten. Ik voel me erg betrokken bij mijn eigen omgeving maar ook bij onze gemeente. En dan spreek ik over de gemeente als geheel. Onze stad en onze dorpen en buurtschappen. Want samen vormen wij Coevorden. Iemand zei mij ooit, 1 + 1 = 3. En zo zie ik dat ook voor onze gemeente. Want hoewel we als stad en dorpen allemaal onze eigen identiteit hebben, vormen we met z’n allen een sterk geheel.


Wat betekent duurzaam doen voor mij persoonlijk Duurzaamheid beteken voor mij dat we ons bewust worden van het feit dat elke beslissing die we nu nemen gevolgen heeft voor de toekomst. Alles wat wij nu besluiten heeft gevolgen voor de generaties na ons. En dat geldt op heel veel gebieden. Zowel ecologisch als economisch en ook sociaal. En dat niet alleen op wereld- of landelijkniveau maar ook heel dicht bij huis.
Voor mij betekend dit dat ik me inzet voor duurzaamheid in en rondom huis maar ook binnen de raad. Steeds met de gedachte wat de gevolgen van onze beslissingen zijn voor de gemeente en haar inwoners op de lange termijn. Zodat we ook de generaties na ons een gemeente nalaten waar het fijn leven is met voldoende voorzieningen.
Een gemeente die je je thuis noemt en waar je je thuis voelt.


Wat zijn 5 belangrijke PAC ambities voor mij

1.Samen met lokale overlegpartners het gesprek aangaan over democratische legitimatie en dat wijk- en dorpsvisies de basis vormen voor verschillende lokale ontwikkelingen. Daarnaast blijven dorps- en wijkbudgetten in stand.
2.Geen bestuurlijke schaalvergroting, door samenvoeging met buurgemeenten.
3.Goede landschappelijke inpassing van bebouwing in stad en buitengebied met bescherming van landschappelijke waardevolle, karakteristieke elementen, open ruimte, brinken in dorpen, panden en overig erfgoed.
4.Verdere uitbouw naar ecologisch berm en natuurbeheer voor behoud en versterking biodiversiteit.
5.Dat naast inspreekrecht inwoners ruimte krijgen van de raadsfracties om actief hun expertise op onderwerpen te kunnen inbrengen.