Wie ben ik Mijn naam is Jerry Stoker, ik ben 54 jaar, daarvan woon ik 50 jaar in Coevorden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leidinggevende in de jeugdzorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/ of psychiatrische beperking bij Cosis. In mijn vrije tijd wandel ik graag en neem steevast mijn fotocamera mee.
In de periode 1990 – 1998 ben ik eerder raadslid en fractievoorzitter geweest van het PAC. Na de gemeentelijke herindeling heb ik me naast mijn werk op andere zaken gericht. Ik ben o.a. zo’n tien jaar mantelzorger geweest. Sinds januari 2017 mag ik opnieuw raadslid zijn voor het PAC. Met de nodige opgedane ‘levens’ ervaring heb ik me vol overtuiging weer kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn.


Mijn speerpunt is Werken aan duurzaamheid!


Waar ga ik me voor inzetten Ik wil me inzetten voor duurzaamheid in de breedste zin. Dat betekent voor mij anders, slimmer en beter omgaan met onze leefomgeving. Waarbij we ook willen omzien naar elkaar en daar waar dit nodig is de ander een duwtje in de rug willen geven. Het betekent voor mij ook anders, slimmer en beter omgaan met ons milieu waarbij iedereen, elke dag in de eigen omgeving een bijdrage kan leveren. Ik geloof dat de gemeente daar voorbeeld in moet zijn en initiatieven van inwoners ondersteunt dit ook werkelijkheid te laten worden.


Waarom stel ik me kandidaat als raadslid Ik stel me kandidaat omdat ik verantwoordelijkheid wil nemen een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Het raadslid zijn is voor mij een manier om mijn visie uit te dragen en wat wij als PAC willen te bereiken. Onze gemeente is meer dan een optelsom van dorpen en wijken. Ik geloof er in dat we samen beter af zijn en we elkaar versterken.


Wat betekent duurzaam doen voor mij persoonlijk Duurzaam doen betekent dat ik ook persoonlijke een bijdrage wil en kan leveren de CO2 uitstoot te verminderen. Twintig jaar geleden heb ik zonnepanelen geplaatst om mijn gasverbruik naar beneden te brengen. Vijf jaar geleden heb ik extra panelen geplaatst om mijn eigen stroom op te wekken. Duurzaam doen zit er voor mij ook in hoe ik als inwoner in het leven van alle dag een bijdrage kan leveren. Door om me heen te kijken of er iemand in mijn omgeving is die mijn hulp of steun kan gebruiken. Als raadslid betekent dit voor mij het willen en durven nadenken over moeilijke besluiten voor de lange termijn en niet alleen voor de korte termijn gaan.


Wat zijn 5 belangrijke PAC ambities voor mij

1. De aanleg van zonnepanelen op daken door energiecoöperaties stimuleren. De gemeente geeft hierin het voorbeeld door gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen.
2. Oliewinning NAM in onze gemeente stopzetten en daarmee voorkomen dat vuil afvalwater in de Drentse bodem wordt geïnjecteerd.
3. Planvorming, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhouden infrastructuur, altijd vanuit het perspectief toegankelijkheid voor iedereen uitgevoerd wordt.
4. Fietsgebruik binnen de gemeente stimuleren door goede en veilige fietspaden met slimme verlichting en veilige en voldoende fietsenstallingen.
5. Inzetten op de vestiging van duurzame en milieuvriendelijke bedrijven die een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord.