Wie ben ik Mijn naam is Carin Roelands, 50 jaar en getrouwd met Frank de Jooden. Ik ben geboren en getogen in Noord-Brabant. Zo’n vijftien jaar geleden zijn wij in het mooie Noord-Sleen komen wonen. Onze belangrijkste motivatie hiervoor was de rust, de ruimte en de prachtige natuur. In het weekend trekken wij er dan ook regelmatig op uit om te wandelen of te fietsen. Ik heb een eigen bedrijf en richt me daarbij op proces- en projectbegeleiding. Verbinding, het voeren van goede gesprekken en de dialoog staan in mijn werk centraal.
Tot slot ben ik, op vrijwillige basis, voorzitter van Wensstichting Drenthe.


Mijn speerpunt is In gesprek met elkaar!


Waar ga ik me voor inzetten Ik wil me inzetten voor een gemeente Coevorden waarin iedere stem en inzet wordt gehoord en op waarde wordt geschat. Dit betekent dat Inwoners meepraten, meedenken, meedoen, en meebeslissen om bijvoorbeeld hun leefomgeving te verbeteren. Inwoners kunnen dit op eigen initiatief doen maar ook omdat ze daartoe worden uitgenodigd door overheid en/of maatschappelijke organisaties. In breder verband wil ik me inzetten voor democratische vernieuwing waardoor er een fundamenteel andere verhouding tussen inwoners, overheid en maatschappelijke organisaties ontstaat.


Waarom stel ik me kandidaat als raadslid In 2016 ben ik actief betrokken geweest bij het organiseren van de G1000 in de gemeente Coevorden. Achteraf gezien is deze G1000 een perfecte manier geweest om kennis te maken met inwoners uit de gehele gemeente Coevorden. Ik heb de eigenheid van ieder dorp en de stad gezien en ervaren. Net na de zomer 2017 ben ik betrokken geweest bij de organisatie van het Wereldcafé PAC waarbij inwoners en organisaties zijn uitgenodigd om mee te denken over het PAC verkiezingsprogramma. De betrokkenheid, het sociale gezicht en het lef om op een vernieuwende wijze tot een verkiezingsprogramma te komen, raakte me en hebben me er toe doen besluiten om lid te worden van het PAC en positief te reageren op de vraag om me kandidaat te stellen.


Wat betekent duurzaam doen voor mij persoonlijk Duurzaamheid is een breed begrip en betekent voor mij dat er rekening wordt gehouden met menselijke, sociale en economische aspecten niet alleen op dit moment maar ook op de langere termijn. Duurzaamheid gaat dus niet alleen over energie en klimaat maar is op vrijwel ieder onderwerp toepasbaar zoals: gezondheid, opleiding, welzijn, arbeid, sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.


Wat zijn 5 belangrijke PAC ambities voor mij

1.Het actief versterken van de betrokkenheid en medezeggenschap van alle inwoners door het aangaan van gesprekken (dialoog) op tal van thema’s.
2.Het proces van zeggenschap op lokaal niveau kwalitatief versterken door inwoners met expertise, ervaring en/of deskundigheid te betrekken bij de besluitvorming.
3.Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet de ruimte krijgen om zich volledig te kunnen ontplooien. Onderwijs is hierbij cruciaal. Samenwerking tussen onderwijs en andere diensten (welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, Brede School) wordt daarbij gestimuleerd. Evenals de samenwerking met het bedrijfsleven om zo de overgang van onderwijs naar werk beter te begeleiden.
4.Het stimuleren van een gezonde leefstijl onder andere door het ondersteunen van burgerinitiatieven op dit gebied.
5.Door middel van themabijeenkomsten met inwoners in gesprek gaan over onder meer het openbaar vervoer om zo tot uitgangspunten en beleid te komen.