Wie ben ik Ik ben Rianne , 45 jaar, getrouwd moeder van 3 zonen. Ik ben geboren in Den Haag en heb deze stad op mijn 17e verlaten om dierverzorging en veterinaire ondersteuning te gaan studeren in Barneveld. Daar heb ik mijn man ontmoet en zijn we samen in 1995 naar Coevorden verhuisd.
Ik heb hier in Coevorden samen met een compagnon 2,5 jaar een eigen dieren speciaal zaak gehad. Na dit avontuur ben ik nog een 2 jaar in diverse branches werkzaam geweest , om vervolgens tijdelijk thuis te blijven vanwege gezinsuitbreiding. Dit ‘tijdelijk’ is uiteindelijk meer dan 15 jaar geworden omdat alle drie kinderen een Autisme Spectrum Stoornis blijken te hebben. Dit betekent dat het leven voor hen dus niet zo gemakkelijk te begrijpen en te verwerken is. Ik voelde het als mijn taak hen zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren. Hiernaast heb ik mij wel kunnen inzetten in verschillende verenigingen en stichtingen en heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan.


Mijn speerpunt is Iedereen doet mee!
Waar ga ik me voor inzetten Ik wil mij graag zoveel mogelijk inzetten voor alle inwoners van de Gemeente Coevorden , om samen zorg te dragen voor een leefbare en duurzame gemeente.
Het is de bedoeling dat alle inwoners kunnen meedoen. Sommigen zullen daar in meerdere of mindere mate hulp bij nodig hebben . Daar is dus maatwerk voor nodig. Immers alle inwoners zijn anders en hebben andere behoeften om tot een voor hen acceptabele leefbare samenleving te komen.


Waarom stel ik me kandidaat als raadslid Als het mijn speerpunt betreft, jeuken vaak mijn vingers. Als je als gezin te maken hebt met kinderen die een beperking hebben dan loop je er al snel tegenaan dat het begrip ‘iedereen doet mee’ wel snel gezegd maar minder snel uitgevoerd is.
Voor mij geldt dit ook voor het dierenwelzijn waar ik een bijdrage aan wil leveren. Respectvol omgaan met al wat leeft en zijn zuinig zijn op onze leefomgeving is het belang van ons allemaal.
Ik ben ook bestuurslid van GroenLinks Zuid-Oost Drenthe en aangezien GroenLinks geen eigen fractie in Coevorden heeft voel ik mij, na oriëntatie, het meest thuis bij het PAC .

Wat betekent duurzaam doen voor mij persoonlijk Duurzaam zijn is voor mij heel erg belangrijk. Toen wij in Coevorden ons nieuw huis kochten waren we blij dat we een huis konden kopen waar voor een deel energie neutraal was. Verder heb ik van huis uit meegekregen dat alles zijn waarde heeft zodat ik heel duurzaam omga met mijn spullen.
Het feit, dat ik de zorg heb voor 3 kinderen met een beperking zorgt er ook voor dat ik met de ondersteuning die ik krijg zorgvuldig omga.
Duurzaam betekent voor mij ook dat maatregelen of besluiten die worden genomen ook voor de lange termijn bedoelt zijn.


Wat zijn 5 belangrijke PAC ambities voor mij

1.leefbaarheid voor iedereen en in het bijzonder voor ouderen, gehandicapten en jongeren behouden
2. Aandacht in het accommodatie- en welzijnsbeleid voor multifunctioneel gebruik , waar naast culturele activiteiten voor en door jongeren, ouderen en mensen met een beperking kunnen plaatsvinden
3.Dat deelname sport en beweging in het kader van gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk is.
4.Aantrekkelijke dorpen en buurtschappen met voldoende voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs (etc. ) Dit dient tevens als basis voor een gezond en gevarieerd midden- en kleinbedrijf.
5.Actief dierenwelzijnsbeleid