De klimaatverandering raakt ons allemaal. Het PAC vindt dat we op lokaal niveau ambities moeten hebben. Het PAC gaat voor Coevorden Klimaatneutraal in 2030.

Onze ambitie