De Gemeente Coevorden bestaat uit 1 stad en 28 kernen.
We onderkennen dat er verschillen zijn tussen de stad en de wijken en de dorpen onderling. Daarbij is helder dat ook binnen de dorpen onderling sterke verschillen voorkomen.
Deze verschillen zien we als kracht. Het PAC wil ruimte geven aan die lokale verschillen zodat we als gemeente sterker zijn. Verdere schaalvergroting staat het PAC niet voor.
Het PAC stelt dat de stad, de wijken en de dorpen elkaar nodig hebben om als één gemeente van elkaars krachten te kunnen profiteren. Dit draagt bij aan een goed leefklimaat voor iedereen.

Onze ambitie